Reseersättning

Rapportering för reseersättning/arvode

Här kan du ansöka om reseersättning/arvode. För ersättning av utgifter måste dock originalkvitto skickas till kassören.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att föreningen får använda mitt personnummer vid registrering av reseersättning eller utlägg inom Luleå Brukshundklubb