Reseersättning

Rapportering för reseersättning/arvode

Här kan du ansöka om reseersättning/arvode. För ersättning av utgifter måste dock originalkvitto skickas till kassören.


Angående arvoden till domare, instruktörer etc, är det Studiefrämjandets regler vi följer. Lämnar man in en blankett innan den 1-5:e så är det utbetalning samma månad. Efter den 5:e så är det utbetalning månaden efter.

Alla frågor rörande utbetalningar av denna art hänvisas till Maria på Studiefrämjandet och inte till vår kassör

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att föreningen får använda mitt personnummer vid registrering av reseersättning eller utlägg inom Luleå Brukshundklubb