Förslag

Sänd en motion eller ett förslag till klubben


En motion är ett förslag som först hamnar hos styrelsen som tar ställning med motivering. En motion kan inte nekas att behandlas på ett medlemsmöte om motionären begär detta. Motionen ska då behandlas på ett medlemsmöte med styrelsens beslut som komplettering.


Ett förslag tar styrelsen ställning till och beslut motiveras.


Formulera dig tydligt.

Förslag
Motion