Kalender

Kalender

Kalendern används av verksamhetsgrupperna  för att schemalägga klubbens anläggning för tävlingar, kurser och gemensamma träningar med mera.  Alla grupper/team har fått inloggningsuppgifter för detta ändamål via mail. 


Kalendern är uppdelad i 5 olika resurser som kan bokas separat. Alla resurser (utom Lilla Träningsrummet) stödjer överlappande bokningar vilket gör att man även kan dela på dem mellan bokningar.  Notera gärna i beskrivningen om du bara vill boka en del av en resurs.


Fritt fram för alla medelmmar att boka in en träningstid i kalendern. Ingen användare behövs.Här finns en enkel anvisning hur du använder kalendern.