Kalender

Luleå Brukshundklubb

Kalender

Kalendern används av verksamhetsgrupperna  för att schemalägga klubbens anläggning för tävlingar, kurser och gemensamma träningar med mera.  Alla grupper/team har fått inloggningsuppgifter för detta ändamål via mail. 


Kalendern är uppdelad i 5 olika resurser som kan bokas separat. Alla resurser (utom Lilla Träningsrummet) stödjer överlappande bokningar vilket gör att man även kan dela på dem mellan bokningar.  Notera gärna i beskrivningen om du bara vill boka en del av en resurs.


Bokningar från gamla kalendern är importerade till en specialresurs, Från gamla kalendern gärna igenom alla era gamla bokningar och gör nya med de rätta resurserna och ta sedan bort den importerade.


Vintertid kan medlemmar även använda kalendern för att boka lilla träningsrummet i klubbstugan. Kontakta bokning@lulebk.nu för en personlig bokningslänk.

© Copyright. All Rights Reserved.