Blanketter

Använd blanketterna nedan för utbetalning av reseräkning, arvode eller egna utlägg.  Vid utlägg så gäller orginalkvitto annars ingen utbetalning.


Detta ska vara kassören tillhanda senast 14 dagar efter avslutad aktivitet.


Angående arvoden till domare, instruktörer etc, är det Studiefrämjandets regler vi följer. Lämnar man in en blankett innan den 1-5:e så är det utbetalning samma månad. Efter den 5:e så är det utbetalning månaden efter.

Alla frågor rörande utbetalningar av denna art hänvisas till Maria på Studiefrämjandet och inte till vår kassör


Maila eller posta reseräkning/utlägg/kvitton till:

Luleå Brukshundklubb

Box 80075

97223 LULEÅ

kassor@lulebk.nu


För ersättning och arvode kan du även fylla i nedanstående digitala formulär.


Underlag för utlägg


Reseräkning

SM - Bidrag

Klubbens logotyper