Bruks, Lydnad & IPO

Bruks, Lydnad & Skydd

Bruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer.


Om bruksprov

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.


Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.


LÄS MER OM LYDNADSKLASSSpecialmoment

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.


Spåra med din hund

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

- LÄS MER OM SPÅR!


Sök

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

- LÄS MER OM SÖK!


Rapport

I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

- LÄS MER OM RAPPORT!


Patrull

I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

- LÄS MER OM PATRULLHUNDEN!


Skydd

I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

- LÄS MER OM SKYDDET!


Tävla i bruksprov

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Dock är specialmomentet skydd endast öppet för brukshundraser.

Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar.

Årligen arrangeras SM i bruksprov dit landets bästa ekipage kvalificerar sig.

Kontakta BOL- gruppen om du har frågor och/eller funderingar!