Medlem


Vi bygger om vår hemsida!

Jag vill bli medlem!

Vid val av familjemedlemsskap ange ordinarie medlem, vid val av medlem i annan SBK-klubb ange klubb- och medlemsnummer.


Ordinarie medlem (namn) ENDAST vid familjemedlemsskap.

Betala in på klubbens BG; 856-7604


Märk betalningen med ditt namn samt medlemsavgiften (summan).